Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

7429 1e2b 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viablondi blondi
Reposted fromworst-case worst-case vianuwanda nuwanda
1565 f9a2 390
Reposted fromsarazation sarazation viabadblood badblood
5468 25a2 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaalliwantisyou alliwantisyou
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
6946 1420 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaalliwantisyou alliwantisyou
4478 8b52 390
0487 49b0 390
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viagonnabebetter gonnabebetter
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 viaevveell evveell
3932 7177 390
Reposted frommatteo90 matteo90 viaawaken awaken
3008 b83e 390
Reposted fromretaliate retaliate viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9080 117a 390
Reposted fromfelicka felicka viakrainakredek krainakredek
1270 76b8 390
Pink Floyd
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viagonnabebetter gonnabebetter
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Lubię ludzi nieśmiałych i wrażliwych. Ludzi którym wstyd uniemożliwia funkcjonowanie. Lubię ludzi smutnych z poczuciem humoru. Lubię tych którzy są wystraszeni. Lubię takich którzy pragną zmienić na lepsze, ale nie wiedzą do końca jak i którędy. Lubię ludzi próbujących pokochać życie, mimo całej świadomości o nim.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagonnabebetter gonnabebetter
8872 b346 390
5407 198b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl