Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

6136 7413 390
1085 53ee 390
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
7150 eb08 390
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viawezsplyn wezsplyn
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
5111 1a60 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
5707 5570 390
Reposted fromhairstyles hairstyles viakrainakredek krainakredek

May 03 2017

9603 6492 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
8489 4254 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
Reposted frombluuu bluuu
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja
3008 b83e 390
Reposted fromretaliate retaliate viagronsaker gronsaker
0198 e49a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
8026 9d3e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
4379 dbf9 390
może komuś się przyda
Reposted frompierdolony pierdolony viatobecontinued tobecontinued
7139 096a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
Wiesz co? Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, jak kurewsko wyczerpujące jest znać Ciebie
— SKINS
Reposted fromwhaaaat whaaaat vialifeistragic lifeistragic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl