Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

2804 8f61 390
Reposted frombirke birke viadancingwithaghost dancingwithaghost
2728 6938 390
5488 e289 390
8867 cc58 390
1024 0b87 390
Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
1024 0b87 390
Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
6547 0779 390
Reposted fromtwice twice viadancingwithaghost dancingwithaghost

Kiedy myślisz, że to już koniec, pojawia się nadzieja. Kiedy nadzieję już masz, pojawia się koniec.

 

— true
5146 6a76 390
5060 e061 390
7607 d7a7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viarisky risky
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viaesperance esperance
Czasem trzeba sobie odpuścić to, czego tak naprawdę nigdy się nie miało.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaesperance esperance
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć?
Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszyszka016 szyszka016
3222 563b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl